Tuesday, March 8, 2011
Name before Deeksha Paras Jain
Date of birth 11 May,1970
Place Of Birth Dhamtri, Chattisgarh
Father's Name Late Bhikamchand Jain
Mother's Name Smt. Gopi Bai Jain
Educational Qualifications Bachelor Of Arts(Jabalpur)
Brahmcharya Vrat (Greh Tyag) 27 January,1993
Brahmcharya Acharya Shree Vidya Sagar Ji Maharaj
Ailak Deeksha 27 January,1994
Place of Deeksha Gwalior, Madhya Pradesh
Muni Deeksha 11 Dec.,1995
Place Of Deeksha Kanpur, Uttar Pradesh
Deeksha Guru Acharya Pushpadant Sagar Maharaj
Chaturmas Meerut, Bholanath Nagar, Saharanpur, Navin Shahdara, Agra, Gwalior, Jaipur, Indore, Nagpur, Mumbai

http://www.totalbhakti.com/pulak-sagar-video.php?vId=7729